EL&IT Forbundet

Valg


Lover og avtaler »

Nyttige linker »

EL&IT Forbundet Fagforening Tele- og Data Vestland 19.12.2019, 10:57
Ny hytte kjøpt på Voss "Bavallen" [::_Mer]
 

 
Info fra Konserntillitsvalgt [:: Tidligere info]
   
23.04.2014 Info 03 -14 GSS legger ned avdeling i Bodø
23.04.2014 Info 02 -14 GSS kvitter seg seg med ansatte
27.03.2014 Info 01 -14 TGSS AS planlegger å legge ned i Bodø
19.03.2014 Info 11 -13 Juleinformasjon
19.03.2014 Info 10 -13 Omvalg Styrer og Bedriftsfors. nr 2
 

 
Nedbemanninger i Telenor Norge -Tech og Fixed & TV 20.02.2017, 11:38
Styret i Telenor Norge AS besluttet den 14. februar at det blir nedbemanning i divisjonene Technology og Fixed & TV.

Nedbemanningen innebærer at inntill172 ansatte vil bli erklært overtallige.
Dette berører medarbeidere over hele landet.
[::_Mer]
 

 
Nedbemanning i Telenor Norge - Divisjon Business 16.11.2016, 13:16
Omstilling i Divisjon Business

Telenor Norge AS, Divisjon Business gir i dag 40 ansatte beskjed om at de ikke er innplassert i ny organisasjon i Business. Medarbeidere i hele landet er berørt.
[::_Mer]
 

 
Dramatiske nedskjæringer i Telenor 24.10.2016, 14:33
Tre avdelinger legges ned, divisjonen for Bedriftsmarkedet reduseres med 20 %. 188 ansatte mister jobben i Telenor.

 

 
Norgesinfo nr 7 - Tata Consultancy Services 24.08.2016, 14:58
orologi replica svizzeri
 

 
Telenor Norge Info nr 6 25.04.2016, 14:44

Gjennomføring av lønnssamtaler


Det er igjen tid for lønnssamtaler. EL og IT Forbundet vil påpeke at alle som ønsker en lønnssamtale skal ha dette med sin nærmeste leder.
Dette gjelder uavhengig av hvilken lønnsgruppe man tilhører. En lønnssamtale skal ha som hensikt å avdekke behov for justeringen i avlønning som følge av faglig utvikling eller endrede ansvarsområder.

[::_Mer]
 

 

Feil:
En feil oppstod ved henting av nyheter fra labourstart.
Distrikter og klubber »
Unidata © 2003-2024