EL&IT Forbundet

Valg


Lover og avtaler »

Nyttige linker »

Dramatiske nedskjæringer i Telenor 24.10.2016, 14:33Tre avdelinger legges ned, divisjonen for Bedriftsmarkedet reduseres med 20 %. 188 ansatte mister jobben i Telenor.

[::_Mer]
 

 
Info fra Konserntillitsvalgt [:: Tidligere info]
   
23.04.2014 Info 03 -14 GSS legger ned avdeling i Bodø
23.04.2014 Info 02 -14 GSS kvitter seg seg med ansatte
27.03.2014 Info 01 -14 TGSS AS planlegger å legge ned i Bodø
19.03.2014 Info 11 -13 Juleinformasjon
19.03.2014 Info 10 -13 Omvalg Styrer og Bedriftsfors. nr 2
 

 
Norgesinfo nr 7 - Tata Consultancy Services 24.08.2016, 14:58
EL og IT Forbundet varslet før sommeren arbeidstilsynet om kritikkverdige forhold for konsulenter fra Tata Consultancy Services (TCS) hos DnB. Arbeidstilsynets gjennomgang er nå ferdig og det er avdekket flere brudd på arbeidsmiljøloven. Bruddene sett i sammenheng gjør saken alvorlig. [::_Mer]
 

 
Telenor Norge Info nr 6 25.04.2016, 14:44

Gjennomføring av lønnssamtaler


Det er igjen tid for lønnssamtaler. EL og IT Forbundet vil påpeke at alle som ønsker en lønnssamtale skal ha dette med sin nærmeste leder.
Dette gjelder uavhengig av hvilken lønnsgruppe man tilhører. En lønnssamtale skal ha som hensikt å avdekke behov for justeringen i avlønning som følge av faglig utvikling eller endrede ansvarsområder.

[::_Mer]
 

 
Telenor Norge Informasjon – 4/2016 16.03.2016, 22:32

Fra Hovedtillitsvalgt i Telenor Norge 16.3.16.

Ny fungerende divisjonstillitsvalgt i divisjon Business

Dag Fredriksen har valgt å trekke seg fra sitt verv som tillitsvalgt i bedriften. May-Iren Arnøy vil fungere som divisjonstillitsvalgt inntil det blir avholdt nytt valg. Jeg ønsker May-Iren lykke til i jobben.

Kontaktinfo: May-Iren Arnøy Telefon: 950 29 838 E-post: may-iren.arnoy@telenor.com

Ny fungerende divisjonstillitsvalgt i divisjon Technology

Brit Fredriksen har valgt å trekke seg fra sitt verv som tillitsvalgt i bedriften. Sabah Qayyum vil fungere som divisjonstillitsvalgt inntil det blir avholdt nytt valg. Jeg ønsker Sabah lykke til i jobben.

Kontaktinfo: Sabah Qayyum Telefon: 948 96 941 E-post: sabah.qayyum@telenor.com

Med vennlig hilsen
Esben Smistad
 

 
Nye tillitsvalgte i Telenor Norge 16.03.2016, 21:38
Ny fungerende divisjonstillitsvalgt i Business og Technology [::_Mer]
 

 
Telenor Norge AS går til oppsigelser 10.12.2015, 10:46
EL & IT Forbundet mener det er sterkt beklagelig at bedriften velger å gå til oppsigelse rett før jul. Telenor Norge er overhode ikke i en slik stilling at denne fremtreden kan forsvares. Det virker som det har gått prestisje i saken. [::_Mer]
 

 

Distrikter og klubber »
Unidata © 2003-2016