EL&IT Forbundet

Valg


Lover og avtaler »

Nyttige linker »

Norgesinfo nr 7 - Tata Consultancy Services 24.08.2016, 14:58
EL og IT Forbundet varslet før sommeren arbeidstilsynet om kritikkverdige forhold for konsulenter fra Tata Consultancy Services (TCS) hos DnB. Arbeidstilsynets gjennomgang er nå ferdig og det er avdekket flere brudd på arbeidsmiljøloven. Bruddene sett i sammenheng gjør saken alvorlig. [::_Mer]
 

 
Info fra Konserntillitsvalgt [:: Tidligere info]
   
23.04.2014 Info 03 -14 GSS legger ned avdeling i Bodø
23.04.2014 Info 02 -14 GSS kvitter seg seg med ansatte
27.03.2014 Info 01 -14 TGSS AS planlegger å legge ned i Bodø
19.03.2014 Info 11 -13 Juleinformasjon
19.03.2014 Info 10 -13 Omvalg Styrer og Bedriftsfors. nr 2
 

 
Telenor Norge Info nr 6 25.04.2016, 14:44

Gjennomføring av lønnssamtaler


Det er igjen tid for lønnssamtaler. EL og IT Forbundet vil påpeke at alle som ønsker en lønnssamtale skal ha dette med sin nærmeste leder.
Dette gjelder uavhengig av hvilken lønnsgruppe man tilhører. En lønnssamtale skal ha som hensikt å avdekke behov for justeringen i avlønning som følge av faglig utvikling eller endrede ansvarsområder.

[::_Mer]
 

 
Telenor Norge Informasjon – 4/2016 16.03.2016, 22:32

Fra Hovedtillitsvalgt i Telenor Norge 16.3.16.

Ny fungerende divisjonstillitsvalgt i divisjon Business

Dag Fredriksen har valgt å trekke seg fra sitt verv som tillitsvalgt i bedriften. May-Iren Arnøy vil fungere som divisjonstillitsvalgt inntil det blir avholdt nytt valg. Jeg ønsker May-Iren lykke til i jobben.

Kontaktinfo: May-Iren Arnøy Telefon: 950 29 838 E-post: may-iren.arnoy@telenor.com

Ny fungerende divisjonstillitsvalgt i divisjon Technology

Brit Fredriksen har valgt å trekke seg fra sitt verv som tillitsvalgt i bedriften. Sabah Qayyum vil fungere som divisjonstillitsvalgt inntil det blir avholdt nytt valg. Jeg ønsker Sabah lykke til i jobben.

Kontaktinfo: Sabah Qayyum Telefon: 948 96 941 E-post: sabah.qayyum@telenor.com

Med vennlig hilsen
Esben Smistad
 

 
Nye tillitsvalgte i Telenor Norge 16.03.2016, 21:38
Ny fungerende divisjonstillitsvalgt i Business og Technology [::_Mer]
 

 
Telenor Norge AS går til oppsigelser 10.12.2015, 10:46
EL & IT Forbundet mener det er sterkt beklagelig at bedriften velger å gå til oppsigelse rett før jul. Telenor Norge er overhode ikke i en slik stilling at denne fremtreden kan forsvares. Det virker som det har gått prestisje i saken. [::_Mer]
 

 
Pressemelding |6.09.15 16.09.2015, 20:44

Store bemanningskutt i Telenor Norge AS.

EL & IT Forbundet i Telenor går imot Telenors planer om bemanningskutt på 255 årsverk innen fastnett- og mobilvirksomheten. Noe av bemanningskuttet kommer som følge av flytting av arbeidsoppgaver til India. Dette omtales ofte som global sosial dumping. Dette skjer fremfor å satse på egne ansatte i Norge.
Resten av bemanningskuttet er 150 ansatte og 85 konsulenter som Telenor Norge oppgir som overtallige. Dette er et tall på hvor mange ansatte de regner med kan komme til å få lite å gjøre på jobben engang i framtiden.
Offshoring og denne måten å definere overtallighet på har EL & IT Forbundet i Telenor alltid vært uenig i. Det er kun når ansatte av ulike årsaker opplever arbeidsbortfall at vi aksepterer at det er en overtallighet.

[::_Mer]
 

 

Distrikter og klubber »
Unidata © 2003-2016