EL&IT Forbundet

Valg


Lover og avtaler »

Nyttige linker »

Info 10 -13 Omvalg Styrer og Bedriftsfors. nr 2 19.03.2014, 22:40

OMVALG TIL STYRER OG BEDRIFTSFORSAMLING I TELENOR

Valget i november ble som kjent ikke godkjent på grunn av feil i det elektroniske valgsystemet. Onsdag den 4. og torsdag den 5. desember foregår omvalget av ansattrepresentanter i Telenor selskapene. Du får anledning til å påvirke din framtid ved å delta i valget.

EL & IT Forbundet sine lister består for det meste av kandidater med lang fartstid og et godt kontaktnett.

Vi går til valg med følgende mål:

• Vi deltar i styrene for å være tilstede der beslutninger blir tatt.
• Vi vil påvirke ledere til å verdsette den kapitalen du utgjør som ansatt.
• Vi fremmer dine interesser og sikrer dine rettigheter
• Vi er dine representanter i de ulike styrene i Telenor. Både lokalt i bedriften og sentralt i konsernet
• Vi vil være med å bygge Telenors framtid.

EL & IT Forbundet går til valg med rene lister i mange Telenor selskaper.

I noen bedrifter samarbeider vi med andre foreninger om felleslister.
I Datametrix AS og Telenor Global Services AS er alle fire foreningene sammen om å stille fellesliste. I Canal Digital Norge AS er også listen et samarbeid mellom EL & IT Forbundet og de andre organisasjonene.

Det er viktig at ansattes representanter i styrene har et nettverk rundt seg. Det er derfor vi som organisasjon stiller lister alene eller sammen med andre organisasjoner.
Alle som blir valgt vil jobbe til det beste for alle ansatte og bedriften.

EL & IT Forbundet oppfordrer selvfølgelig at du stemmer på våre lister

Godt valg!

Med vennlig hilsen
Per Gunnar Salomonsen
Konserntillitsvalgt
Tekst: Tore

 

  Annet fra Info fra Konserntillitsvalgt
23.04.2014 Info 03 -14 GSS legger ned avdeling i Bodø
23.04.2014 Info 02 -14 GSS kvitter seg seg med ansatte
27.03.2014 Info 01 -14 TGSS AS planlegger å legge ned i Bodø
19.03.2014 Info 11 -13 Juleinformasjon
19.03.2014 Info 10 -13 Omvalg Styrer og Bedriftsfors. nr 2
 Distrikter og klubber »
Unidata © 2003-2019