EL&IT Forbundet

Valg


Lover og avtaler »

Nyttige linker »

Info 11 -13 Juleinformasjon 19.03.2014, 22:42

NOEN ORD FØR JUL.

Året 2013 går mot slutten.

2013 ble året da vi fikk et skikkelig politisk skifte i Norge. Fra å ha en rød-grønn regjering i 8 år som overtok etter Bondevik 2 som var en sentrum Høyre regjering har vi nå fått en Høyre Fremskrittparti regjering. Et så markert ideologisk politisk skille har vi ikke hatt siden Willoch sin rene høyre regjering fra 1981 til 1983.
Hva den nye politikken vil bety for rammevilkårene for ansatte gjenstår å se. Første skritt er endring av permitteringsreglene, noe som vil medføre flere oppsigelse og mer midlertidige stillinger som erstatter faste ansettelser.

I Telenor er det outsourcing og offshoring som er moten. Ledelsen kaller det partnerskaps modeller. Partnerskapsprisen er jeg stygt redd de ansatte må betale, nå som før.
Den store saken i 2013 var Fiji. En outsorcing av oppgaver og ansatte fra Tecnologi i Telenor Norge AS til Accenture Services AS. I avtalen ligger det en offshoring og at berørte i fra Telenor Norge AS i løpet av kort tid mister sine oppgaver og kan bli overtallig i Accenture systemet. Dette partnerskapet minner mer om outshorcing for enhver pris enn noe prosjekt vi har sett før.

Telenor Key Partner AS endret navn til Telenor Shared Services AS i 2012. Nå er det blitt Telenor Global Shared Services AS og er inne i en større strategisk utvikling. Mote ordene partnerskap med sitt innhold er med her også.

Også i de andre selskapene skjer det endringer.

Nye endringer kommer vi tidsnok tilbake til, men nå er det jul, med fri for de aller fleste. Det er viktig å kose seg med familie, venner og ikke minst med god mat og drikke i mørketida.

EL & IT Forbundets Konsernutvalget i Telenor vil ønske alle medlemmer en riktig God Jul og et Godt Nytt År!

Med vennlig hilsen
Per Gunnar Salomonsen
Konserntillitsvalgt

Tekst: Tore

 

  Annet fra Info fra Konserntillitsvalgt
23.04.2014 Info 03 -14 GSS legger ned avdeling i Bodø
23.04.2014 Info 02 -14 GSS kvitter seg seg med ansatte
27.03.2014 Info 01 -14 TGSS AS planlegger å legge ned i Bodø
19.03.2014 Info 11 -13 Juleinformasjon
19.03.2014 Info 10 -13 Omvalg Styrer og Bedriftsfors. nr 2
 Distrikter og klubber »
Unidata © 2003-2019