EL&IT Forbundet

Valg


Lover og avtaler »

Nyttige linker »

Info 02 -14 GSS kvitter seg seg med ansatte 23.04.2014, 20:46

TELENOR GLOBAL SHARED SERVICES AS HAR VEDTATT Å LEGGE HALVE BEDRIFTEN I HENDENE PÅ ACCENTURE OG KVITTE SEG MED EGNE ANSATTE.

EL & IT Forbundets konserntillitsvalgt og hovedtillitsvalgt i Telenor Global Shared Services as har vært i flere drøftingsmøter hvor denne strategien har vært drøftet.
EL & IT Forbundet går sterkt imot ledelsens forslag på videreutvikling av GSS generelt.
Dette er en rasering av Telenor arbeidsplasser. Jobbene skal overtas av Accenture med ansatte i lavkostland hvor arbeidstakernes rettigheter og arbeidsvilkår er minimale. En ren sosial dumping planlegges utført av Telenor bedriften.

Tekst: Tore Nå er det tydeligvis outsourcing / offshoring for enhver pris som er strategien. Prosessene kjøres i tillegg slik at tilbudet til egne ansatte ikke lenger er å fortsette å jobbe i den overtakende bedrift på rimelige vilkår. Tilbudet er å slutte frivillig eller oppsigelse.
Dette er premien for mange års innsats for bedriften og konsernet.
Lojale ansatte kastet ut av Telenor i et jag for økt profitt.
EL & IT Forbundet er sterk motstander av slik personalpolitikk. I ytterste konsekvens er dette å drive i et tøft marked med arbeidere som ikke er lojale mot Telenor. Det blir med en operatør som selger til Telenor den ene dagen og til konkurrenten den neste.
Det er som å drive krigføring med en hær som vil kunne skifte side om motstanderen byr mer.
Risikosport på meget høyt plan.
Kasteballen og de som betaler de største regningene er og blir de ansatte.


Kontaktpersoner: Per Gunnar Salomonsen Konserntillitsvalgt i Telenor Tlf: 91698250

Med vennlig hilsen
Per Gunnar Salomonsen
Konserntillitsvalgt


 

  Annet fra Info fra Konserntillitsvalgt
23.04.2014 Info 03 -14 GSS legger ned avdeling i Bodø
23.04.2014 Info 02 -14 GSS kvitter seg seg med ansatte
27.03.2014 Info 01 -14 TGSS AS planlegger å legge ned i Bodø
19.03.2014 Info 11 -13 Juleinformasjon
19.03.2014 Info 10 -13 Omvalg Styrer og Bedriftsfors. nr 2
 Distrikter og klubber »
Unidata © 2003-2019