EL&IT Forbundet

Valg


Lover og avtaler »

Nyttige linker »

Info 03 -14 GSS legger ned avdeling i Bodø 23.04.2014, 20:51

TELENOR GLOBAL SHARED SERVICES AS VEDTAR NEDLEGGING AV SIN AKTIVITET I BODØ. ET VEDTAK SOM MÅ VÆRE LOVSTRIDIG.

Til tross for at Nordland Fylkeskommune ved dekning i omstillingslovens § 4 har krevd utsettelse i inntil 30 dager med virkning fra 19. april har styret i GSS vedtatt å gjennomføre strategien. Bedriften har hele tiden hevdet at nedleggingen av Bodø er en konsekvens av strategien. Det betyr at nedlegging i Bodø er vedtatt.
 

  Annet fra Info fra Konserntillitsvalgt
23.04.2014 Info 03 -14 GSS legger ned avdeling i Bodø
23.04.2014 Info 02 -14 GSS kvitter seg seg med ansatte
27.03.2014 Info 01 -14 TGSS AS planlegger å legge ned i Bodø
19.03.2014 Info 11 -13 Juleinformasjon
19.03.2014 Info 10 -13 Omvalg Styrer og Bedriftsfors. nr 2
 Distrikter og klubber »
Unidata © 2003-2019