EL&IT Forbundet

Valg


Lover og avtaler »

Nyttige linker »

Telenor Norge Info nr 6 25.04.2016, 14:44

Gjennomføring av lønnssamtaler


Det er igjen tid for lønnssamtaler. EL og IT Forbundet vil påpeke at alle som ønsker en lønnssamtale skal ha dette med sin nærmeste leder.
Dette gjelder uavhengig av hvilken lønnsgruppe man tilhører. En lønnssamtale skal ha som hensikt å avdekke behov for justeringen i avlønning som følge av faglig utvikling eller endrede ansvarsområder.


 

  Annet fra Nyheter
20.02.2017 Nedbemanninger i Telenor Norge -Tech og Fixed & TV
16.11.2016 Nedbemanning i Telenor Norge - Divisjon Business
24.10.2016 Dramatiske nedskjæringer i Telenor
24.08.2016 Norgesinfo nr 7 - Tata Consultancy Services
25.04.2016 Telenor Norge Info nr 6
 Distrikter og klubber »
Unidata © 2003-2019