EL&IT Forbundet

Valg


Lover og avtaler »

Nyttige linker »

Nedbemanning i Telenor Norge - Divisjon Business 16.11.2016, 13:16
Omstilling i Divisjon Business

Telenor Norge AS, Divisjon Business gir i dag 40 ansatte beskjed om at de ikke er innplassert i ny organisasjon i Business. Medarbeidere i hele landet er berørt.

Tekst: Tore EL og IT forbundet er kritisk til at bedriften flytter oppgaver på tvers av enhetene uten at medarbeidere som utfører arbeidsoppgaven følger med. Det er i tillegg uklart hvilke arbeidsoppgaver som faller bort. EL og IT forbundet har krevd en oversikt over hvilke arbeidsoppgaver som omfattes av omstillingen. I drøftingene har vi har krevd at medarbeidere følger med oppgavene over til ny enhetsstruktur.

Tidligere i år reduserte Telenor Norge AS antall ansatte i divisjon Business betydelig. Nå skal det kuttes ytterligere 40 ansatte. Det blir færre ansatte i nesten alle avdelinger. Reduksjonen begrunnes med behov for kostnadskutt, ikke arbeidsbortfall. Dette betyr at belastningen på de som blir igjen vil være høy, og dette rammer en organisasjon som fortsatt er preget av kuttene tidligere i år. EL og IT Forbundet har advart bedriften om at planene vil få store kundekonsekvenser. EL og IT Forbundet mener det er helt feil strategi som velges, Telenor Norge AS leverte et overskudd på 7 milliarder i 2015, selgerne som nå får sparken bidro til dette resultatet.


EL og IT forbundet er sterkt kritisk til at bedriften ikke følger opp konsernets seniorpolitikk.
Bedriften har ikke tatt hensyn til alder i omstillingsprosessen.

EL og IT forbundet vil følge opp alle berørte medlemmer, spesielt berørte medlemmer som kommer innunder seniorpolitikken.


Ved spørsmål ta kontakt

Hovedtillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor Norge Kosom Alexsander Skaale +47 902 09 904 Divisjonstillitsvalgt i Business for EL og IT Forbundet i Telenor May-Iren Arnøy +47 95029838

 

  Annet fra Nyheter
20.02.2017 Nedbemanninger i Telenor Norge -Tech og Fixed & TV
16.11.2016 Nedbemanning i Telenor Norge - Divisjon Business
24.10.2016 Dramatiske nedskjæringer i Telenor
24.08.2016 Norgesinfo nr 7 - Tata Consultancy Services
25.04.2016 Telenor Norge Info nr 6
 Distrikter og klubber »
Unidata © 2003-2019