EL&IT Forbundet

Valg


Lover og avtaler »

Nyttige linker »

Hvorfor EL&IT?

Hvorfor skal jeg i det heletatt organisere meg...??
Vel, la oss si det slik: Synes du at du tjener nok, blåser du lang masj i om du mister jobben, finner du deg i alt dine ledere foretar seg og trives godt med det, synes du at du har fått den kursing og opplæring du trenger for å gjøre jobben din og er utannelsen din holdbar til 2099?

Eller mener du seriøst at du tar best vare på deg selv til enhver tid, at du vet alt du trenger om juridiske forhold ved oppsigelser, permitteringer, arbeidstvister, oppkjøp, fusjoner og fisjoner, omstillinger og omorganiseringer? At du har full kontroll når det gjelder forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår, eller at du i det heletatt som enkeltperson har noe du skulle ha sagt i denne sammenhengen? Mener du at lederne dine, og lederne over dem igjen, alltid gjør det som er best for deg og dine kollegaer? Og mener du at det å stå samlet bare er en svakhet?

Ja, da bør du kanskje tenke deg om en gang til.

Om ikke bør du for all del se til å organisere deg nå! Arbeidslivet blir bare råere og råere, forventningene til deg som ansatt blir større og større, og omorganiseringene og nedbemanningene skjer bare hyppigere og hyppigere - og vernet av deg som ansatt, din lønn og dine arbeidsvilkår, blir bare svakere og svakere. Dette er en utvikling vi kan bremse ned, og kanskje snu, om vi er sammen om det. Bli med i EL&IT, og støtt vår kamp - hjelp oss slik at vi kan hjelpe deg!

Ok, jeg ser poenget - men hvorfor akurat i EL&IT?
Hvis du først har tenkt å organisere deg, regner vi med at du har en del ønsker og forventninger - både til fagforeningen som sådan, og dine lokale tillitsvalgte. Tenk hvis du om et halvt år skulle komme i den situasjonen at du har bruk for hjelp eller assistanse, og ingen hadde noe å stille opp med? Derfor er det viktig å vurdere grundig hvilken fagforening du bør velge før du melder deg inn. Uansett hvor du er organisert så koster det penger - ikke kast dem bort på noe du ikke har bruk for.

Vi i vår klubb pleier å oppfordre folk til å nettopp undersøke alternativene selv. Vi vil nødig fortelle deg hva andre forbund har å tilby deg, det ville bare bli feil, så vi oppfordrer deg til å undersøke dette selv. Det vi derimot kan fortelle deg er hva vi kan tilby deg som medlem i EL&IT.

Noe av det viktigste man bør sikre seg som organisert er at det forbundet du knytter deg til har kompetanse og økonomi til å hjelpe deg hvis uhellet skulle være ute. Det hjelper lite å være organisert dersom du mister jobben på usaklig grunnlag, og foreningen din ikke har kompetanse nok eller råd til å kjøre saken i rettsapparatet. Vi garanterer deg at det ikke skal stå på verken økonomi eller kompetanse. Blir du urettmessig behandlet, skal du få den hjelp og bistand du trenger!

Videre er det viktig at foreningen du organiserer deg i har et godt utviklet tillitsvalgtapparat. Dette gjelder både lokalt på den arbeidsplassen du utfører din tjeneste dag etter dag, regionalt i form av distriktskontorer med støtteaparater med erfarne tillitsvalgte, og sentralt i form av et forbund som har den trygghet, autoritet og kompetanse som et forbund bør ha. Vi har et slikt nettverk, og vi gjør vårt ytterste - i alle instanser - for at du skal bli godt ivaretatt. Og som et LO-forbund har vi også \"Norges største advokatkontor\" i ryggen! EL&IT Forbundet kjører over 300 saker inn for arbeidsretten hvert år! Det forteller noe om vårt forbund, og før du velger å organisere deg noe annet sted bør du undersøke hvor mange saker disse prøver rettens vei - og evt. hvorfor ikke.

Vi trenger deg - før eller siden trenger du oss!

[:: Jeg har gjort meg opp min mening! Meld meg inn!]Distrikter og klubber »
Unidata © 2003-2019