EL&IT Forbundet

Valg


Lover og avtaler »

Nyttige linker »

Om EL&IT Forbundet

EL & IT Forbundet er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen. Forbundet er ikke tilknyttet noe politisk parti. Virkeområdet fastsettes av Landsorganisasjonen i Norge. Vår visjon er å være den ledende arbeidstakerorganisasjonen innen de bransjer vi organiserer. Vi har omtrent 40.000 medlemmer og et godt utbygd organisasjons-apparat i alle deler av landet. Gjennom medlemskapet i LO er vi en del av landets største arbeidstakerorganisasjon.

Forbundets viktigste oppgave er å sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår gjennom tariffavtaler, juridisk bistand, forsikringer og et profesjonelt støtteapparat.

Nedenfor følger en oversikt over de områdene vi organiserer. Den forteller litt om bredden i medlemsmassen:

 • Installasjon i boliger og industri, både svak- og sterkstrøm og høyspent
 • Installasjon og vedlikehold av oljeinstallasjoner, både offshore og onshore
 • Installasjon og reparasjon på skip
 • Reparasjon av radio/TV
 • Heismontasje
 • Servicelektronikk
 • Bedriftselektrikere
 • Ansatte innen produksjon og distribusjon av elektrisk kraft, privat og offentlig
 • Ansatte i telekommunikasjonsbedrifter
 • Ansatte i IKT-bransjen
 • Distrikter og klubber »
  Unidata © 2003-2019