EL&IT Forbundet

Valg


Lover og avtaler »

Nyttige linker »

Ofte stilte spørsmål, og svar på disse

En del spørsmål vi tillitsvalgte får har en tendens til å gjenta seg. Derfor har vi samlet en del av disse på denne siden, slik at du med litt flaks finner svar på det du lurer på her. Det betyr ikke at du ikke kan kontakte oss dersom du lurer på noe, snarere tvert imot! Sender du inn et spørsmål på "Kontakt"-sidene, vil vi besvare deg som best vi kan!

:: Hva koster det å være medlem?
:: Hva slags fordeler får man som medlem?
:: Hvor ofte er det medlemsmøter, hvis noen, og hva skjer på disse?
:: Hvem tar man kontakt med om man vil at EL&IT skal hjelpe med et problem?
:: Hva inkluderer forsikringen som hører til medlemskapet?
:: Hva gjør jeg om jeg har forsikring fra før og ikke ønsker forsikringer?
:: Jeg trenger ikke fagforening for å håndtere mine problemer.
:: Det er bare gamle etablerte folk som er med i fagforeninger.
:: LO og deres underorganisasjoner er for politiske!
:: Er det andre "økonomiske" fordeler ved å være medlem i EL&IT?
:: Hva er et tariffoppgjør, og hvordan tar EL&IT del i det?
:: Kort og greit; hvorfor bør jeg være medlem?
:: Kan dere hjelpe med etter- og videreutdanning?
:: I hvor stor grad bestemmer medlemmene hva EL&IT skal drive med?
:: Kan man organisere seg i EL&IT selv om man "bare" er vikar/innleid konsulent?
:: Hvis man bytter jobb, hva skjer da med medlemsskapet?
:: Kan man "fryse" medlemskapet, ved f.eks. permisjoner og liknende?
:: Er det mulig å være medlem i flere forbund på en gang?
:: Er man sikret lønnsforhøyelse om man blir medlem?
:: Hva skjer på et medlemsmøte?
:: Hva skjer på klubbens årsmøte?
:: Koster det noe dersom jeg får behov for juridisk rådgivning eller rettslig hjelp?
:: Hva er LO-Favør?
:: Kan man være medlem i EL&IT selv om man ikke jobber med verken EL eller IT?
:: Hva er vitsen med å være medlem når alle får de samme lønnsforhøyelsene likevel?
:: Har de tillitsvalgte full taushetsplikt?


- Hva koster det å være medlem?
Medlemskapet koster deg 1,2% av din brutto månedslønn, samt en av to mulige forsikringspakker, "LOFavør" til 115,- kroner i måneden, eller den store pakken til 335,- kr. Merk at med den livsforsikringen du får gjennom medlemskapet i EL&IT ikke krever legesjekk! Og når året er omme vil du kunne skrive av 2250,- på skatten!

- Hva slags fordeler får man som medlem?
Det er en rekke gode grunner for å være medlem av EL&IT. For det første så slipper du å stå alene dersom du har problemer på arbeidsplassen. Det er alltid tillitsvalgte til rådighet, og skulle du trenge mer hjelp har vi "Norges største advokatkontor" i ryggen gjennom LO. EL&IT er et ressurssterkt forbund, som kjører over 300 saker for arbeidsretten hvert år - og vinner de aller fleste av dem! Før du vurderer å melde deg inn i noe annet forbund - spør hvor mange saker de tar til arbeidsretten. Vi bryr oss om medlemmene våre, og ingen problemer er for små, og du skal sannelig slippe å høre at vi ikke kan hjelpe deg fordi kassen er tom! EL&IT har lokale distriktskontorer rundt om i landet, gull verdt for de som jobber på de forskjellige lokasjoner da du slipper en tur til hovedstaden dersom du vil ha profesjonell rådgivning. Vi er der du er. Videre har du lokale tillitsvalgte på arbeidsplassen. Skal du i lønnsforhandlinger, eller blir "kalt inn på teppet", så kan du kreve å få med deg en tillitsvalgt. De tillitsvalgte i EL&IT har opplæring og erfaringer i forhandlinger, og vi kjenner reglene og knepene! Vi har et godt innarbeidet samarbeid med ledelsen fra bunn til topp, dels fordi EL&IT har dyktige stedstillitsvalgte, dels fordi EL&IT har vært med siden begynnelsen, og selvfølgelig også fordi EL&IT-forbundet er det absolutt største forbundet i Telenor. Det er faktisk helt utrolig hva de tillitsvalgte kan hjelpe deg med - bare spør!

- Hvor ofte er det medlemsmøter, hvis noen, og hva skjer på disse?
Vi vil i utgangspunktet ha møter annen hver måned med medlemmer og styremøter hver 14. dag. Disse møtene kan du følge i kalenderen, artikler på forsiden og påminnelsesutsendelser. Vi kan også kalle inn til ekstraordinære møter dersom omstendighetene krever det, eller endre hyppigheten dersom medlemmene ønsker det.

- Hvem tar man kontakt med om man vil at EL&IT skal hjelpe med et problem?
Du kan kontakte en av dine tillitsvalgte. Denne kan da enten hjelpe deg der og da, eller ta imot din henvendelse og undersøke den og svare på den måten du helst vil. Du har krav på å få ha en tillitsvalgt til stede på møter med ledelsen. Du kan også kontakte forbundet direkte og be om hjelp fra dem. Hvem som er dine tillitsvalgte ser du av listen du får ved å gå til "Om klubben" øverst på siden.

- Hva inkluderer forsikringen som hører til medlemskapet?
Forsikringspakken "LOFavør" ble for ikke lenge siden kåret til landets beste forsikringspakke av Dagbladet, både når det gjelder pris og innhold. Pakken inkluderer det meste man trenger; hjemforsikring, toppsikring, reiseforsikring og ulykkesforsikring. En mer detaljert oversikt over hva dette innebærer finner du på internettsidene til LOFavør. PS! Livsforsikringen i denne pakken krever ikke legesjekk på forhånd. Dette er et særdeles gunstig tilbud.

- Hva gjør jeg om jeg har forsikring fra før og ikke ønsker forsikringer?
Da vil vi i første omgang anbefale deg å sjekke ut de forsikringene du har, for så å sammenlikne med de forsikringene EL&IT-medlemsskapet gir deg. Vi er ganske sikker på at vi kan tilby en bedre og rimeligere pakke, og en løsning er da at du sier opp din eksisterende avtale så du slipper å sitte med doble forsikringer. Det er mulig for nye medlemmer å reservere seg mot pakken, men tenk nøye gjennom om de få pengene du "sparer" på dette er verdt å ofre sikkerheten en slik pakke tilbyr med så gunstige vilkår.

- Jeg trenger ikke fagforening for å håndtere mine problemer.
For noen kan det føles som om jobben alltid er problemfri og konflikter aldri oppstår. Kanskje sant om du jobber i et enmannsforetak, men når man jobber i et stort selskap med mange ansatte og flere lag med ledere, slik vi gjør i Telenor som stadig opplever større krav fra markedet og investorer, så kan behovet for å ha noen i ryggen, som er på ditt lag, jobber for dine menneskelige behov, større en noen gang. Og vi som jobber i EL&IT er forskjellige mennesker med forskjellige erfaringer. I klubben vår er vi svært unge, som medlemmene våre, og ikke gamle gubber. Noen har familie og kjenner utfordringene det er å kombinere skiftjobbing og familieliv. Vi har også lov til å "bråke" litt. Dette skyldes at vi har en overensstemmelse med arbeidsgiver at vi har visse rettigheter til å ta opp saker vi er uenig i, og den avtalen har de skrevet under på. Vi har også kjørt arbeidsrettssaker om IT-jobber, og vi vinner flesteparten. De tillitsvalgte tar konfidensialitet nøye, så ingenting du forteller oss i fortrolighet går til noen annen enn de du og vi er enige om. Ingen går rundt fullstendige problemfrie hele tiden? Dessuten er de tillitsvalgte temmelig profesjonelle når det kommer til problemløsning, og de har garantert vært borti dummere spørsmål før. Synes du likevel det er ekkelt, så prøv oss ut med en enklere sak først, og se hvordan vi takler situasjonen. Si for eksempel at du sliter litt med smerter i håndleddet, og spør om vi vet hvor du kan få musematte med håndleddstøtte. Fungerer det greit, så går det kanskje an å bruke oss til mer?

- Det er bare gamle etablerte folk som er med i fagforeninger.
Det er ikke riktig. Vår klubb reflekterer det at de aller fleste av medlemmene våre er svært unge, ved at vi har ung medlemsbase og dermed unge tillitsvalgte. Men ung betyr ikke automatisk uerfaren! Tross sin unge alder har vi kjempet for og vunnet en rekke svært viktige saker for våre medlemmer.

- LO og deres underorganisasjoner er for politiske!
Det er riktig at LO har en tydelig politisk linje. Men EL&IT er og får lov til å være partipolitisk uavhengig. Og vår klubb er ytterligere uavhengig av politisk parti. Vi ønsker at alle våre medlemmer støtter oss i saker som angår vår arbeidshverdag, men øvrige oppfordringer må medlemmene selv vurdere hvorvidt de vil delta i. Vi i vår klubb vil forsøke å redegjøre for hvorfor man blir oppfordret til å delta i protester, demonstrasjoner eller i verste fall streik slik at dere kan se hvorfor vi gjør dette, og hvilke konsekvenser å ikke handle kan få.

- Er det andre "økonomiske" fordeler ved å være medlem i EL&IT?
Absolutt! Som EL&IT medlem får du en rekke økonomiske fordeler. Utover lønnsforhandlinger og nevnte forsikringspakke så tilbyr EL&IT hjelp til kursing innen våre og jobbrelaterte problemstillinger. Og i LOFavørpakken er det enda mer, som kampanjer med turer og lignende. Se eget spørsmål om dette.

- Hva er et tariffoppgjør, og hvordan tar EL&IT del i det?
Tariff betyr avtale. Det er den avtalen som gjelder mellom arbeidsgivere og arbeidstakere om lønn og arbeidstider. Tariffoppgjøret er den avtalen som LO (der EL&IT er med) fatter med NHO (arbeidsgivernes organisasjon).

- Kort og greit; hvorfor bør jeg være medlem?
For å ikke stå alene i de vanskelige situasjonene som oppstår i arbeidslivet. Vi er her for å hjelpe deg, både juridisk, økonomisk og moralsk.

- Kan dere hjelpe med etter- og videreutdanning?
Ja, EL&IT kan hjelpe deg på vei her. Mange opplever kanskje at arbeidsgiver er tilbakeholden med kurs- og utdanningsaktivitet. Det er likevel behov for dette, og samtlige arbeidstakere i Norge har faktisk krav på å bli oppdatert og få den kompetansen som er nødvendig for å utføre jobben. Vi vet hva dine rettigheter som arbeidstager er, og vi kan hjelpe deg dersom det ikke går den vanlige veien.

- I hvor stor grad bestemmer medlemmene hva EL&IT skal drive med?
Medlemmene er med på å bestemme. De tilbakemeldingene vi får fra medlemmene tar vi til oss og prøver å ordne opp i. Er det ting som går ut over vår egen arbeidsplass, tar vi saken videre til Distriktet eller Forbundskontoret. Svaret er derfor: Dersom medlemmene er flinke til å si i fra hvor skoen trykker, så er det de som styrer skuta!

- Kan man organisere seg i EL&IT selv om man "bare" er vikar/innleid konsulent?
Ja, alle kan melde seg inn i EL&IT. Et av våre store mål er å fjerne "bare" foran "vikar". Innleide konsulenter eller faste ansatte; vi jobber alle på samme arbeidsplass! Vi vil sørge for at vikarer som er medlemmer hos oss blir respektert og behandlet på lik linje med de faste ansatte, og vi vil også kjempe for at våre medlemmer blir prioritert under runder med fastansettelser. Siden vikarer på papiret er ansatt hos en annen arbeidsgiver blir det likevel en liten forskjell når det kommer til lønn- og tariffavtaler. I skrivende stund er det "Handel og Kontor" som har forhandlingsretten på dette, men vi jobber med å få til et samarbeid slik at vi får full forhandlingsrett når det kommer til lønn og lønnsspørsmål også. Vil du ha mer informasjon om dette, eller lurer du på hva dette vil bety for deg i praksis så ta kontakt med en av de tillitsvalgte.

- Hvis man bytter jobb, hva skjer da med medlemsskapet?
Man kan fortsette medlemskapet i ny jobb, men man burde sjekke om EL&IT har tarrifavtale i den nye bedriften. Man må da gi beskjed til tillitsvalgte på ny arbeidsplass om at man er medlem og at man må overføres. Tillitsvalgt tar da kontakt med forbundet som overflytter medlemmet til riktig klubb. PS: Man kan selvfølgelig være medlem dersom EL&IT ikke har tariffavtale med bedriften også, men da vil forholdet bli noe annerledes. Da har ikke EL&IT forhandlingsrett under tariffoppgjør og lønnsforhandlinger. Hvis du lurer på om bedriften du søker jobb i har en klubb du kan knyttes til, så ta kontakt med de tillitsvalgte her, så skal vi hjelpe deg!

- Kan man "fryse" medlemskapet, ved f.eks. permisjoner og liknende?
Det er fullt mulig å "fryse" medlemskapet, men da bare i form av at man slipper medlemskontigent i en gitt periode. Forsikringene må betales fullt ut. Det som kreves dersom man ønsker å gjøre dette, er at man sender dokumentasjon på at man er arbeidsledig eller at man har permisjon uten lønn inn til forbundet. Dersom man har fått permisjon for å videreutdanne seg lønner det seg å sende inn studiedokumentasjon i tillegg til permisjonsdokumentasjonen. Da vil nemlig forsikringene bli betraktelig billigere.

- Er det mulig å være medlem i flere forbund på en gang?
Det er ingen som nekter deg det, men det er vel egentlig ikke særlig gunstig. Det blir som med forsikringer, det er liten vits i å forsikre huset to forskjellige steder, for du vil uansett bare få utbetalt forsikringspengene ett sted. Vi vil heller anbefale deg å undersøke hva du faktisk er ute etter med å organisere deg, og velge det forbundet som gir deg dette. Når det gjelder EL&IT er vi selvfølgelig behjelpelige med å svare på det du måtte lure på!

- Er man sikret lønnsforhøyelse om man blir medlem?
Nei, man er ikke sikret lønnsforhøyelse med en gang man blir medlem, men sjansene blir automatisk mye større. Alle har rett til en årlig samtale med nærmeste leder angående lønn og arbeidsforhold. Det er bestemte regler som lederen er nødt til å følge når det gjelder lønnsforhøyelser, overfor ansatte som er organisert i EL&IT. Blant annet skal ansatte få mer i lønn dersom de får mer ansvar. Reglene rundt dette kan de tillitsvalgte, og medlemmer har rett til å ta med seg en tillitsvalgt som støttespiller under denne samtalen. Dessuten er medlemmer garantert lønnsforhøyelsen som blir forhandlet fram mellom arbeidsgiver og organisasjonene hver vår. Resultatet av disse forhandlingene er egentlig kun ment for medlemmer av organisasjonene, men i svært mange tilfeller velger arbeidsgiver også å"belønne" de som ikke er organiserte.

- Hva skjer på et medlemsmøte?
På et medlemsmøte legger styret i klubben fram det som har blitt gjort og hva som er planene fremover. Det blir også ved behov tatt opp viktige saker som det skal stemmes over. På medlemsmøtene har medlemmene mulighet til å fremme forslag og stille spørsmål de måtte ha. Referat fra møtet vil bli lagt ut på disse sidene.

- Hva skjer på klubbens årsmøte?
På et årsmøte presenterer de tillitsvalgte årets regnskap til gjennomgang for alle medlemmer. Det blir også gjennomgått og stemt over neste års budsjett, og valgt nye tillitsvalgte. Årsmøte er en viktig begivenhet for aktive medlemmer.

- Koster det noe dersom jeg får behov for juridisk rådgivning eller rettslig hjelp?
Nei, det koster det absolutt ingen ting! Som EL&IT-medlem har du Norges største advokatkontor til rådighet når det måtte være, uten at det koster deg et rødt øre!

- Hva er LO-Favør?
Alle som er medlem av EL&IT blir automatisk registrert med LO-Favør. Det er blant annet her forsikringspakken ligger. Men det er så mye mer enn bare forsikringer. Man mottar et LO-favørkort, og med dette kortet i lomma får man en rekke rabatter på banktjenester, kulturbegivenheter, bilfinansiering, bensin, strøm og mye mer. For mer opplysninger ta kontakt med de tillitsvalgte.

- Kan man være medlem i EL&IT selv om man ikke jobber med verken EL eller IT?
Man kan være medlem av EL&IT uavhengig av hvor man jobber. Men EL&IT har hovedsaklig tariffavtaler hos arbeidsgivere innenfor denne bransjen. Og det vil jo uansett lønne seg å være medlem av et forbund som er representert på arbeidsplassen og som har fokus på ditt yrke og din bransje.

- Hva er vitsen med å være medlem når alle får de samme lønnsforhøyelsene likevel?
Forskjellen er at alle som er medlem har et juridisk krav på alle forhøyelser som skjer i EL&IT sin regi. De som ikke er medlem får som regel også dette, fordi arbeidsgiver ikke ønsker å favorisere de som er organisert. Bortsett fra det rent juridiske, så er det også noe som heter solidaritet. Hadde ingen vært organisert så hadde ikke lønnsforhandlingene funnet sted. Så de som ikke er organisert kan faktisk takke sidemannen som er medlem for lønnsforhøyelsen de har fått... Jo flere vi er, jo større påvirkningskraft har vi også under forhandlingene - og jo mer klarer vi å oppnå!

- Har de tillitsvalgte full taushetsplikt?
Ja, de tillitsvalgte har full taushetsplikt! Ingenting av det du sier vil gå videre, dersom du ikke ønsker det selv.Distrikter og klubber »
Unidata © 2003-2019