EL&IT Forbundet

Valg


Lover og avtaler »

Nyttige linker »

Nedbemanninger i Telenor Norge -Tech og Fixed & TV 20.02.2017, 11:38
Styret i Telenor Norge AS besluttet den 14. februar at det blir nedbemanning i divisjonene Technology og Fixed & TV.

Nedbemanningen innebærer at inntill172 ansatte vil bli erklært overtallige.
Dette berører medarbeidere over hele landet.

Tekst: Tore EL og IT er uenig i bedriftens vurderinger og begrunnelser for nedbemanningen. Vi har i drøftingene hevdet at siden det ikke vises til bortfall av arbeidsoppgaver, eksisterer det heller ikke overtallighet i divisjonene. EL og IT Forbundet har advart sterkt mot risikoen det medfører at bedriften henter ut gevinster på effekter av tiltak før de inntreffer. Vi hevder at nedbemanningen vil medføre et uholdbart høyt arbeidspress for de gjenværende ansatte i de berørte divisjonene.

EL og IT Forbundet opplever at bedriften er svært tilbakeholden med informasjon. Bedriften har i drøftingene hevdet at organisasjonene selv må hente ut de opplysningene vi trenger for å belyse problemstillingene tilstrekkelig slik at det kan gjennomføres drøftinger. Bedriften antyder i tillegg at organisasjonene ikke har god nok kommunikasjon mellom de tillitsvalgte og dette er et problem for bedriften når saker skal drøftes. EL og IT Forbundet tar sterk avstand fra slike utsagn og hevder at bedriften er pliktig til å legge frem tilstrekkelig informasjon slik at det kan føres reelle drøftinger.

EL og IT Forbundet mener at en eventuell reduksjon skal skje ut fra ansiennitet og ikke geografisk plassering.

EL og IT forbundet oppfordrer medlemmene til å ta vare på hverandre i tiden fremover. Alle tillitsvalgte er tilgjengelig for spørsmål.


Divisjonstillitsvalgt i Fixed & TV Ronald Steen +47 915 11 917
Divisjonstillitsvalgt i Technology Sabah Qayyum + 47 948 96 941Hovedtillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor Norge Kosom Alexsander Skaale
+47 902 09 904


 

  Annet fra Nyheter
20.02.2017 Nedbemanninger i Telenor Norge -Tech og Fixed & TV
16.11.2016 Nedbemanning i Telenor Norge - Divisjon Business
24.10.2016 Dramatiske nedskjæringer i Telenor
24.08.2016 Norgesinfo nr 7 - Tata Consultancy Services
25.04.2016 Telenor Norge Info nr 6
 Distrikter og klubber »
Unidata © 2003-2019