EL&IT Forbundet

Valg


Lover og avtaler »

Nyttige linker »

Info 01 -14 TGSS AS planlegger å legge ned i Bodø 27.03.2014, 22:16

TELENOR GLOBAL SHARED SERVICES AS PLANLEGGER Å LEGGE NED SIN AKTIVITET I BODØ.

EL & IT Forbundets konserntillitsvalgt og hovedtillitsvalgt i Telenor Global Shared Services as har vært i flere drøftingsmøter hvor blant annet nedlegging av aktiviteten i Bodø har vært behandlet.
EL & IT Forbundet går sterkt imot ledelsens forslag på videreutvikling av GSS generelt og nedleggelse av Bodø spesielt. De 39 ansatte bedriften har i byen skal bort.
Forslaget vil ramme de ansatte med familie og lokalsamfunn på en svært negativ måte. De ansatte i Bodø har gjennom mange år kompensert kompetansemessig for ledelsens feilprioriteringer. Premien skal etter planen bli å miste jobben.


Tekst: Tore De ansatte i Bodø blir, om forslaget blir vedtatt, offer for en rå offshoring og sosial dumping. Dette tar vi på det sterkeste avstand fra.
F & A avdelingen har vært der siden bedriften ble opprettet. Det har vært tilgang på relevant kompetanse ikke minst på grunn av utdanningsinstitusjonene som er i byen.
EL & IT Forbundet kan ikke forstå at Telenors toppledelse vil sende sine økonomiske tall til et amerikansk selskap med arbeidstakere i et lavkostland, hvor de ansatte har minimalt med arbeidsvilkår og rettigheter.
Det er en stor risiko for at informasjon kan komme på avveie.

Gjennom dette forslaget, i tillegg til andre forslag og handlinger de siste årene, viser Telenor liten vilje til å bli i Nord Norge. For tre år siden la Telenor Norge AS ned sin aktivitet i Hammerfest og Bardu. Da skulle man satse videre på Finnsnes. Finnsnes er nå sammen med ca 40 % av Telenor arbeidsplassene i Bodø foreslått nedlagt.
Er dette den nye regjeringens politikk for kompetanse arbeidsplasser desentralt i landet. Eller er det slik at Telenor som den samfunnsbedriften den er i Norge, leverer et skikkelig bidrag til å stille dagens regjering i et meget dårlig lys?

Kontaktpersoner: Per Gunnar Salomonsen Konserntillitsvalgt i Telenor Tlf: 91698250

 

  Annet fra Info fra Konserntillitsvalgt
23.04.2014 Info 03 -14 GSS legger ned avdeling i Bodø
23.04.2014 Info 02 -14 GSS kvitter seg seg med ansatte
27.03.2014 Info 01 -14 TGSS AS planlegger å legge ned i Bodø
19.03.2014 Info 11 -13 Juleinformasjon
19.03.2014 Info 10 -13 Omvalg Styrer og Bedriftsfors. nr 2
 Distrikter og klubber »
Unidata © 2003-2019